Nupark på LinkedIn

Nupark Accelerace bliver del af Scale Up-Denmark


Nupark Accelerace er blevet udvalgt til at køre en del af det landsdækkende program Scale-Up Denmark. I de næste tre år skal Nupark Accelerece udvælge og træne potentielle højvækst virksomheder inden for smart industri, så de får udløst vækstpotentialet.

 

Nupark Accelerace er en af de ti operatører, der er udvalgt til at udføre Scale-Up Denmark projektet, der løber frem til 2019. Hvert selskab skal udvælge virksomheder inden for bestemte kategorier, og for Nupark Accelerace's vedkommende bliver fokus Smart Industri.

 

Smart Industri handler om at gøre produktionen af fysiske produkter smartere, så den udnytter den teknologiske udvikling, og bliver så effektiv som muligt. Region Midtlylland er Danmarks produktionsområde, idet her findes 29% af alle danske industriarbejdspladser. Regionen er stærkt repræsenteret inden for metal-, maskin-, transportmiddel-, tekstil- og træindustri. Her står de midtjyske virksomheder for mere end en tredjedel af de danske arbejdspladser, mens der er omkring 5.000 industriarbejdssteder i regionen.

 

Nupark Accelerace som træningspartner

Nupark Accelerace, er stiftet af Vald. Birn Holding, Færchfonden og Accelerace, og arbejder med at hjælpe iværksættervirksomheder. Nupark Accelerace har kørt træningsforløb for danske start-ups og senest i Next Step Challenge programmet, som er rettet mod internationale virksomheder. Erfaringer herfra skal nu bruges i det landsdækkende Scale-Up program.

 

Nupark Accelerace har sammen med 100 andre virksomheder adresse i Nupark en af Danmarks største udviklingsparker.

 

Scale-Up Denmark forløbet

I den kommende tid igangsættes et større screenings arbejde. Her skal virksomheder med højt vækst potentiale identificeres. De får tilbudt et intensivt træningsforløb, med erfarne branchefolk.

 

Med 165 mio. kr. på budgettet er der lagt op til et eliteprogram hvor 3500 virksomheder skal screenes for at komme i betragtning til deltagelse.

 

Ambitionen med Scale-Up Denmark er at skabe 1200 nye job inden for de næste fem år. Projektet finansieres af EU, regionerne og selskaberne selv. Projektet bakkes desuden op af blandt andre A.P Møller - Mærsk, Blue Water Shipping samt Bang & Olufsen A/S.Er du en vinder?

Har du modet og viljen til at gøre din virksomhed til en af de danske kometer i forretningsverdenen?

Kan du se din virksomhed udvikle sig, hjulpet af kapital fra Nupark Accelerace?

 

Vi tør gøre en forskel – tør du?

Nupark 51    .    7500 Holstebro    .    tlf. +45 9612 7212    .    accelerace@nupark.dk

web: no matter