Nupark på LinkedIn

Kapital

 

Nupark Accelerace Invest er en tidlig investor i iværksættervirksomheder, som er kommet så langt, at deres produkt er færdig og enten er på markedet, eller er meget tæt på at komme det. Vores fokus er forretnings- og markedsudvikling og ikke produktudvikling.


Udgangspunktet for os er, at selskabet har gennemgået et Accelerace forløb (se under Accelerace) og derfor kender vi ganske godt virksomheden og produkterne inden investering.


I forbindelse med investeringsprocessen udarbejder vi i tæt samarbejde med de enkelte virksomheder en udviklingsplan, som vi så understøtter med finansiering. I forløbet sætter vi ressourcer ind på at sikre, at denne plan følges, så virksomheden holder fokus på sin egen udvikling og forhåbentlig dermed sin succes. Efter investering tager vi gerne en tørn i bestyrelseslokalet og løser specifikke opgaver, og har ud over forretnings- og markedsudvikling som mål at udvikle de professionelle kompetencer i virksomheden.

 

Nupark Accelerace Invest kan investere 1-5 mio. kr. pr. virksomhed i virksomheder belliggende i region Midtjylland. Investeringen kan ske som egenkapital, ansvarligt lån eller konvertibelt lån. Hvilken investeringsform der vælges afhænger af hvordan vi vurderer virksomhedens muligheder og hvorvidt der syndikeres med andre investorer. I en afklaringsfase har vi desuden mulighed for at yde mindre lån til løsning af en specifik opgave og som forløber for en større investering.

 

Er du en vinder?

Har du modet og viljen til at gøre din virksomhed til en af de danske kometer i forretningsverdenen?

Kan du se din virksomhed udvikle sig, hjulpet af kapital fra Nupark Accelerace?

 

Vi tør gøre en forskel – tør du?

Nupark 51    .    7500 Holstebro    .    tlf. +45 9612 7212    .    accelerace@nupark.dk

web: no matter